Trwa wczytywanie produktów
Ogólne Warunki Sprzedaży
Spis treści:
 
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
 
Informacje podstawowe
 
Właścicielem serwisu drukarni internetowej www.e-gutgraf.pl
oraz administratorem danych osobowych jest firma:

Drukarnia internetowa e-gutgraf,
Katarzyna Świniarska 

zarejestrowana pod adresem:
ul. Bałtycka 131
10-176 Olsztyn
NIP: 739 28 22 455


Numer kontaktowy: +48 508 217 531
Główny e-mail kontaktowy: kontakt@gutgraf.pl
Numer konta bankowego: Santander 61 1090 2590 0000 0001 3939 3622
 
Warunki realizacji zamówienia
 1. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie licencje umożliwiające mu wykorzystanie plików graficznych i projektów w celu zamówienia produktu w serwisie www.e-gutgraf.pl, oraz zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które stanowią rozszerzenie regulaminu.
 2. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że dane osobowe podane podczas rejestracji konta są zgodne z prawdą (dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia).
 3. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, dokonując zakupu za pomocą mechanizmów dostępnych w serwisie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu, regulaminie serwisu oraz specyfikacji drukarni internetowej określonej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas potwierdzenia przez serwis przyjęcia zamówienia do realizacji, czyli po opłaceniu zamówienia przez Klienta, akceptacji plików graficznych wgranych przez Klienta do systemu i przekazaniu ich do druku. Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji w serwisie. Umowa wygasa z chwilą przekazania zamówionego towaru doręczycielowi. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.e-gutgraf.pl. Podczas składania zamówienia a przed zakończeniem tego procesu Klient zostaje poinformowany o obowiązku zapłaty.
 4. Zakup w serwisie możliwy jest bez rejestracji lub z rejestracją. Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny wpisując w nim odpowiednie dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu. Dane niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia oznaczone są symbolem i są to: typ konta - prywatne lub firmowe; imię i nazwisko; kraj; nazwa firmy wraz z numerem NIP (jeśli Kupujący prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową); pełny adres do korespondencji; pełny adres domyślny do wysyłki; numer telefonu; adres e-mail; hasło. Hasło służy do logowania w serwisie - znane jest tylko klientowi, a drukarnia internetowa nie ma wglądu ani możliwości jego zmiany. Wprowadzone hasło zostaje zaszyfrowane podczas przetwarzania formularza.
 5. Aby proces rejestracji został zakończony Klient, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu, potwierdza, że:
  zapoznał się i akceptuje regulamin serwisu. Brak akceptacji uniemożliwia dokończenie procesu rejestracji i założenia konta w serwisie;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówień. Brak zgody uniemożliwia dokończenie procesu rejestracji i założenia konta w serwisie;
  • został poinformowany, że podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień oraz że Klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, możliwości poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Ze względu na integrację serwisu z zewnętrznymi systemami (system płatności elektronicznych Tpay, system integracji z kurierem DPD, system integracji z Pocztą Polską) dane wprowadzone przez Klienta mogą być udostępniane w/w podmiotom w celu poprawnej realizacji zamówienia.
 7. Klient, dobrowolnie zaznaczając odpowiednie, osobne pola w formularzu, potwierdza, że:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email i/lub numer telefonu;
  • został poinformowany, że podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, jest dobrowolne oraz że klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, możliwości poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania;
  • do celów statystycznych Klient proszony jest także o wypełnienie nieobowiązkowej ankiety.
 8. Akceptując powyższe postanowienia, a tym samym kończąc proces rejestracji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z realizacją zamówień i obsługą sklepu/serwisu drukarni internetowej, w tym informacji systemowych zawierających statusy realizacji, wskazówki od obsługi klienta, kluczowe informacje o zmianach na stronie www.e-gutgraf.pl
 9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia jest możliwe, gdy zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Zamówienie w serwisie zostało złożone poprawnie i posiada indywidualny numer;
  • dane teleadresowe oraz księgowe nie budzą zastrzeżeń co do ich poprawności;
  • Zamówienie zostało opłacone: na rachunek bankowy serwisu i wpłata została zaksięgowana lub wygenerowane zostało potwierdzenie transakcji na stronie banku lub za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay.com;
  • Pliki do druku zostały wgrane do systemu przez Klienta;
  • Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia i rozpoczęcia realizacji zamówienia od serwisu poprzez automatyczną wiadomość wysyłaną na adres e-mail przypisany do konta Klienta.
 10. W szczególnych przypadkach serwis ma prawo do anulowania zamówienia o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Do takich przypadków wlicza się sytuacje, w których:
  • Zamówienie nie zostało opłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakupu;
  • Klient nie dostarczył prawidłowych plików do druku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu lub ostatniej aktualizacji statusu plików, które zawierały błędy lub/i były niezgodne ze specyfikacją i nie zostały zaakceptowane przez pracowników drukarni;
  • w przypadku, w którym z powodów technicznych wyprodukowanie zamówionego produktu jest niemożliwe lub produkt końcowy będzie niezgodny z prawem;
  • w przypadku, w którym przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych występuje techniczny problem z zamówieniem, lecz drukarnia internetowa przez utrudniony kontakt z Klientem lub jego brak nie mogą poinformować o problemie lub/i zaproponować rozwiązania;
  • w przypadku, w którym drukarnia internetowa stwierdzi, że dane Klienta, podane podczas rejestracji, zawierają błędy lub są niezgodne z polskim prawem (w tym dane do faktury VAT, dane do wysyłki, nieprawidłowy adres e-mail, nieprawidłowy numer telefonu).
 11. Jeżeli zamówienie zostało opłacone przez Klienta, lecz zostało anulowane przez obsługę serwisu, Klient otrzyma zwrot środków. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że strony ustaliły inaczej.
 12. Serwis nie przystąpi do realizacji zamówienia w przypadku, gdy w zamówieniu lub projekcie stwierdzone zostaną błędy uniemożliwiające realizację zamówienia. Serwis odmówi wyprodukowania produktu, jeśli obsługa stwierdzi naruszenie praw autorskich w przesłanych plikach projektowych lub jeśli materiały przesłane razem z zamówieniem będą w rażący sposób naruszały polskie prawo lub politykę firmy. W każdym z w/w przypadków Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 13. Każdy produkt dostępny w systemie posiada swój czas realizacji. Czas ten liczony jest od kolejnego dnia roboczego po akceptacji plików i zaksięgowaniu płatności. Do momentu akceptacji plików i zaksięgowania płatności termin zakończenia zamówienia jest przybliżony i może ulec zmianie. Obowiązują terminy wygenerowane przez system i nie ma możliwości przyspieszenia zamówienia.
 14. Klient nie ma możliwości podzielenia jednej pozycji w koszyku na kilka projektów. W tym celu prosimy o dodanie do koszyka kilku produktów i podłączenie do nich poszczególnych plików projektowych.
 15. Wszelkie pliki projektowe przesyłane do serwisu muszą spełniać wymogi specyfikacji opisane na stronie: Jak przygotować plik do druku? , Jak przygotować plik do druku kiążki? Pliki są sprawdzane i weryfikowane pod kątem poprawności i zgodności ze specyfikacją drukarni. Wszelkie pliki przygotowane niezgodnie z wytycznymi mogą zostać wykorzystane do realizacji zamówienia tylko za pisemną zgodą Klienta wysłaną na adres email: kontakt@gutgraf.pl i na jego odpowiedzialność.
 16. Cechy i szczegóły produktów produkowane przez drukarnię zostały opisane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 17. Serwis przechowuje pliki tylko z potwierdzonych zamówień, tj zamówień przekazanych do realizacji. Pliki przechowywane są przez minimum 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia realizacji zamówienia i przekazania go do dostawy. Po tym okresie pliki zostają trwale usunięte z serwisu.
 
 
Modyfikacja Zamówienia
 1. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.
 2. W przypadku pomyłki, podczas składnia zmiany parametrów zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z drukarnią, w celu wyjaśnienia
 3. Modyfikację zamówienia należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE telefonicznie kontaktując się z drukarnią pod numerem +49 508 217 531 lub pisząc na adres mailowy: kontakt@gutgraf.pl
 

Dostawa
 1. Klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy w koszyku systemowym.
 2. Klient po otrzymaniu przesyłki powinien otworzyć ją w obecności kuriera i w przypadku niezgodności zawartości z zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drukarnie e-gutgraf.
 3. Spedytor zajmujący się dostarczeniem przesyłki kurier DPD, Poczta Polska jest traktowany jako podwykonawca serwisu e-gutgraf. Oznacza to, że za wszelkie opóźnienia lub uszkodzenia przesyłek odpowiedzialny jest wykonawca zamówienia, czyli portal e-gutgraf. W przypadku uszkodzenia przesyłki, osoba odbierająca powinna sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i natychmiast powiadomić drukarnie internetową e-gutgraf. W przypadku niedostarczenia paczki (zaginięcie paczki w spedycji) Klient powinien zgłosić taki fakt drogą mailową lub telefoniczną: +48 508 217 531 e-mail: kontakt@gutgraf.pl
 
 
Płatności
 1. Głównym sposobem płatności w serwisie jest system przedpłatowy Tpay.com Zamówienia nieopłacone pozostają w systemie ze statusem "oczekuje na opłacenie" i nie są realizowane przez drukarnię do momentu otrzymania z systemu Tpay.com automatycznego raportu o opłaceniu Zamówienia.
 2. Zwroty środków dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur na adres e-mail podany przy rejestracji lub (jeżeli został zmieniony) adres e-mail używany do logowania w serwisie. Sprzedający i kupujący zobowiązują się do przechowywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami §6 - §8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywyana oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1528). Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) art. 106n ust. 1.
 
 
Reklamacje
 1. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres firmy e-gutgraf, na koszt zamawiającego. Koszt poniesiony przez Klienta z tytułu przesyłki zostanie zwrócony Klientowi przez firmę e-gutgraf w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji do wysokości opłaty poniesionej przez Klienta podczas zakupu towaru. W przypadku nie uznania przez firmę e-gutgraf reklamacji towaru może on zostać odesłany do Klienta na jego koszt.
 2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od daty doręczenia zamówienia Klientowi.
 3. Firma e-gutgraf rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. 
 4. Reklamacje przyjmowane są w Dni Robocze od godziny 10.00 do 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla firmy z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. 
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, kosztami powstałymi z tytułu dostarczenia reklamowanego zamówienia na adres firmy e-gutgraf i jego ponownej wysyłki do Klienta zostanie obciążony Klient.
 9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:      
 10. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 1 mm,      
 11. przy falcowaniu i bigowaniu - odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania - tolerancja do 1 mm,      
 12. przy perforacji - odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania - do 1 mm,    
 13. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia - nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,      
 14. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
Firma e-gutgraf dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez drukarnię internetową e-gutgraf.
 

Zwrot Towaru i odstąpienie od Umowy
 1. Towary zakupione za pośrednictwem drukarni internetowej e-gutgraf nie podlega prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedynczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z Klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego z projektów przesłanych przez zamawiającego). Z tego tytułu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
 
Postanowienia końcowe
 1. Klient ma możliwość wybrania konfiguracji produktu, jednak w sporadycznych przypadkach nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane z przyczyn technicznych - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez drukarnie internetową e-gutgraf.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku powstania sytuacji, w której wyprodukowanie zamówionego produktu jest niemożliwe z powodów technicznych lub kiedy drukarnia stwierdzi, iż produkt końcowy będzie odbiegał lub będzie niezgodny z zamawianym towarem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. O każdorazowej zmianie regulaminu wszyscy Klienci serwisu zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni przed wejściem regulaminu w życie.
 
 
Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności

Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2019 r.

 

Metody płatności

Dostawa

e-gutgraf (C) 2019

Realizacja: KEY2PRINT