Trwa wczytywanie produktów
1.Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 
 
2.Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu
 
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Drukarnia Internetowa e-gutgraf, Katarzyna Świniarska, ul Bałtycka 131, 10-176 Olsztyn
 
3.Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 
 4.W serwisie e-gutgraf zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 
5.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 
6.Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
 
 7.Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 8. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
 
 9.Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

Metody płatności

Dostawa

e-gutgraf (C) 2019

Realizacja: KEY2PRINT